Home.Wie zijn wij.Informatie.VVE Peuterklas.Blog.Vacature/ Stage.Nieuws.Contact.
Kinderopvang 
Smurfenland

Aan de Langegeer 115

3075 JE te Rotterdam

Tel. Locatie 010 - 4323772

Tel. Kantoor 010 - 4322694

 

Goed voorbereid naar de basisschool !

Kinderopvang Smurfenland is een VVE locatie

 

 

Wellicht heeft u hier en daar berichten ontvangen over een grote wijziging in kinderopvangland. Een belangrijke wijziging binnen de gemeente Rotterdam – die hiermee het voortouw heeft genomen op een landelijke wijziging welke in 2018 ingaat- namelijk de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.

 

De traditionele naam peuterspeelzaal komt te vervallen en alle voormalige peuterspeelzalen zijn kinderdagverblijf geworden. De bedoeling is dat daarmee ook de strenge eisen uit de wet kinderopvang ook gaan gelden voor alle voormalige peuterspeelzalen.

 

Voor de Rotterdamse kinderopvang organisaties komt daar nog een extra eis bij:  wanneer een kinderopvanglocatie een VVE locatie is, zal zij ook moeten voldoen aan de Rotterdamse A -Kwaliteit. Smurfenland is een A - kwaliteit VVE locatie.

 

Smurfenland biedt al haar kinderen vanaf de babykamer tot de schoolgaande leeftijd spel en speelmogelijkheden aan, taal en cognitieve activiteiten, motorische en creatieve activiteiten, maar bovenal een sociale ontwikkelingsbegeleiding die de kinderen gereed maken voor de stap naar de basisschool. Naast de ontwikkelingsgebieden taal, denken, motoriek, spelontwikkeling en creatieve ontwikkeling, is het goed kunnen functioneren in een groep van groot belang.

 

Kinderen worden als individu geboren, groeien eerst op in het gezin waar door de afhankelijkheid de aandacht gericht is op het kind alleen en langzaam aan zal het kind onderdeel gaan uitmaken van een gemeenschap waarbij alles niet meer om het kind draait. De kleine gemeenschap en het gezin waar broertjes of zusjes zijn, en als je al naar een kinderdagverblijf komt, dan maak je al op jonge leeftijd deel uit van een groep, met drie, vier of vijf andere kindjes en deel je dan al de aandacht van de leidster.

In de peuterkamer ga je deelnemen aan groepsactiviteiten die aanpassing vragen en tijdens het spelen krijg je te maken met andere kinderen, de aandacht van de juf deel je dan al met meer kinderen en zo zal uw kind zijn of haar verdere leven zich leren handhaven in diverse gemeenschappen of groepen.

 

De stap naar kunnen functioneren in een groep is cruciaal voor het verdere leven.  

Smurfenland heeft leidsters in dienst  die zeer sterk zijn in de interactie met kinderen, ook heeft zij een cultuur ontwikkeld waarin kinderen in onze veilige omgeving kunnen ontwikkelen naar hun aandeel in de gemeenschap.

Dat maakt Smurfenland uniek en daar zijn wij trots op.

 

Naast dit sterke punt kent Smurfenland sinds 1988 al een pedagogische aanpak die de kinderen spelenderwijs klaar maakte voor de basisschool.

Sinds 2009 is Smurfenland officieel erkend VVE locatie waardoor ook de gemeente erkende dat kinderen die naar de basisschool gaan een basis hadden om daar goed van start te gaan.

 

Er is wel een kleine kanttekening;  Kinderen moeten voor een goede basis , een basis om te leren functioneren in een groep, maar ook om voldoende activiteiten mee te krijgen vanuit ons VVE programma, minimaal twee dagen bij ons zijn. Door onze ervaring weten wij dat drie dagen opvang het meest ideaal is, twee dagen net voldoende, 1 dag echt te weinig en sluit kinderen ook uit van de registratie in het overgangsdocument dat het kind heeft deelgenomen aan een VVE programma.

 

Wij adviseren ouders met 1 dag opvang om hun kindje minimaal twee dagen opvang te bieden.

Voor de babykamer kan dit ook met een halve dag van 8-13 of van 7.30-12.30 uur of van 13 -18.00 uur, (mits de ophaal of brengtijd niet de slaaptijd van het kind is)

Voor de peuterkamer kan dit met halve dagopvang zoals beschreven bij de babykamer , maar ook met peuterklas tijden tussen 9-12 uur.

Ook ouders met twee dagen opvang of meer kunnen hun kindje meer opvang bieden met bovenstaande tijden. Want hoe meer VVE en in de groep samen bij Smurfenland zijn hoe beter!

 

Alle uren opvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag!

En vanaf 2017 gaat de drempel van het maximaal tarief voor vergoeding naar € 7,13 waardoor u zelf minder bijdraagt. Tevens gaan de tabellen voor de inkomens grens voor twee verdieners omlaag, waardoor er een extra vergoeding bij komt.

 

Vanaf 1 september 2016 kunnen ook ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag (het zij beperkt) bij Smurfenland terecht voor peuterklas opvang vanaf 2 jaar.

 

 

Klikt u rechts op het logo voor informatie over ons VVE programma !

Klikt u rechts op het logo Rotterdam voor informatie over de Rotterdamse A-Kwaliteit     

Lange website tekst over Ben ik in Beeld 2016.pdf
Overzicht van kwaliteitseisen behorende bij de Rotterdamse A.pdf